Arrels 2007

Escola d'estiu

Per segon any es possa en marxa l'escola d'estiu Arrels juntament amb l'IEE.