Arrels 2006

1a Escola d'Estiu

Aquest estiu s'està fent la primera edició de l'Escola d'Estiu Arrels, fruit de la col·laboració entre Vuit d'Agost i l'IEE.